της Ελένης Αναγνωστοπούλου

Με μια πρώτη ματιά...

Tα περισσότερα ξένα πανεπιστήμια διέπονται από τους ίδιους οργανωτικούς κανόνες ανεξαρτήτως του αν η εκπαίδευση που παρέχουν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Πριν από ένα μήνα, βρεθήκαμε ως φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών και μέλη της συντακτικής ομάδας του «Νομικού Παλμού» -φοιτητικό πολιτικό περιοδικό- στο γραφείο του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α., Θεοδόση Πελεγρίνη.