1. Νομική Πληροφορική: Ένα νέο πεδίο της Νομικής Επιστήμης το οποίο συνδέεται αναπόσπαστα με την ηλεκτρονική πρόοδο και εξέλιξη. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην καθιέρωση αυτού του νέου, σχετικώς, μαθήματος;

Συνέντευξη με τον πρ. πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α., κ. Θ. Πελεγρίνη, με αφορμή την κρίση μη λειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α. τον Σεπτέμβριο του 2013 και στο πλαίσιο της προσπάθειας του Νομικού Παλμού να διερευνήσει το μέγεθός της και τις επιμέρους ευθύνες της.